برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

.

.

آمدی و آمدنت محشر به پا کرد

ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم

به چه شورو شرری یک دم به پا کرد

ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم

نور دیده آرامیده ببرد عاشق تو

کم شود سایه من کم نشود سایه تو

عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی

ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی

ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی

دین من تو تویی آخرتم تو تویی

ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی

دین من تو تویی آخرتم تو تویی

عاشق کش زیبارو کز عشق سراپایی

ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

آمدی و آمدنت محشر به پا کرد

ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم

به چه شورو شرری یک دم به پا کرد

ای جان جانم ، جانم ای ، جانِ جانم جانم