.

.برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

                                                                                                                  .

جوره دیگه دیدم
اگه کسی جلو رامون تله گذاشت من جوره دیگه دیدم
اگه سوخت بوده همجوره ته تش جوره دیگه دیدم


جوره دیگه دیدم دونه دونه میرن از دورو ورت دنباله سودن
اگه گیرن منم بستمش به یجایی جلو ینی


هه
هنو همونم که میگیره چشامو فقط نیمه ی پره یه لیوان
هنو شبا زمین جا داره واسه منو متر میشه با صدای کیلیدام
شبا هنو میشه صبح میریم تو یه روزه بعد


هنو همونم که راهو میره مسیره رو عادیه با یه گوشه کر
مغزم پره هنو پی نخ تو جیبام


هه

اما نیمه پره تو لیوان
آ
شده همچی یه سریال من تومن کم وزن میشه به ریال
هرچند دوتا جلو یکی زیر باس سرجمع


پی آسا میری تا که بشی باز بلک جک شوق همیشگی نیس
اگه چیزی واسه ریسک نباشه و توئم نری لاش تک چرخ
نگاه به من نگاه به اون صدای شب ندای روز


باید بجنگی اینجا که همیشه صرف تو اینه که خودت نباشی اما
نمیشه حرفاشو فریاد زد برگ امید به فردام بر باد رفت
زمان جبران خب کم داشتم قایقام شدن تو دریا غرق


اینجوری که هستی نه یجور دیگه
جوری که هضمت کنم بدون میوه طوری که اونا میخوان
تو رادیکال کام از گلو تو سینه بو گه میده تو خالیا


طوفانی باش مثه عکس رو بولیزت هوا همیشه یه نفرست کوتا بیان
قبل رسیدن همیشه بالاخره هست و کل شهر خبری نی
بدو گنده تر از بغلیشی جات نذاره

کار نداره به اینا اسم هرکی باخت حوالست
میرینی نمونه آب برا بعد جلو هر خری لپات چال درارن
باس تنها چرخین کاپشنا چندتا کله قصه ناز خرا تنهان


صاف برو خره آب جلوتره قاطی نشی ممکنه جای شام بخورنت
دوست پیدا کن بلول باشون اگه نپسندنت که جات جلو دره
گفتم حاج اقا ری*دی پنچری این طرفام آپاراتی نی


چقد گیج زدم رو کاناپه فیریک آخرشم هیچی آخرشم هیچی
نگاه به من نگاه به اون صدای شب ندای روز
باید بجنگی اینجا که همیشه صرف تو اینه که خودت نباشی اما


نمیتونن این مردم از ما شن چون حرفامونو میکنن درجا رد
جا میزنه قلب تو سرما یخ تفنگ نصیحت رو رگبار زد

پره مخت پره مخت دور خودت ا این آدما که الکین پره بد چیدی باز


پی سرنخو میری ولی همه درا کیلید تخ*ته میگی میری تش تو دیوار
گیری بد رو سیگار کلبتو زدی جدیدا تو خیال غریبن خودیا
دورت یه چیزای خنده داره میدونی که اینا همه نتیجه ی قدیم از خوبیاست
اینا مخو می میدونی من وقتی بیرون می رفتم


امروزمو میکشتمو میپکیدم دندونام میشد لیمویی تر
هه
فک میکردم بیخودی ان
باخ نمیخورم اما شب تابه روحیم
از جایی نمیرم که سرافرودین
تکی گروهیم نما بلوکیم


اگه کسی ندونه تو میدونی که کیم
آ
من خودممو تو چی خوشی هنو پی شیویدای روشی کوچیک
باختارم بذار به حساب چاه هنوزم یچی دارم لای پای دوجین حاجی
بخور بخواب تو ا گاو بهتری


من دریارو جا میدم تو آبکش ولی
شهرو نبری مسابقات کشوری
رات نمیدن د بجنب جات یکی رفت