.برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

.

اهواز بی خورشید اهواز بی رویا
دردهای بی درمون اهواز بی فردا

بی آبی و خشکی دنیای دلشوره
از خاکه خوزستان انگار هوا دوره

خدا به این مردم لبخندو برگردون
پس کی تموم میشه این درده بی درمون

خدا به این مردم بارون رو اهدا کن
لبخند خوزستانمو ایرانمو بازم تو امضا کن

خدا به این مردم لبخندو برگردون


پس کی تموم میشه این درده بی درمون

خدا به این مردم لبخندو برگردون

اهواز نابوده اهواز داغونه
اهواز دلتنگه یه قطره بارونه

حال بد مردم معلومه تو تصویر
لعنت به این رویا ^ نفرین به این تقدیر

خدا به این مردم لبخندو برگردون
پس کی تموم میشه این درده بی درمون

خدا به این مردم بارونو اهدا کن
لبخنده خوزستانمو ایرانمو بازم تو امضا کن

خدا به این مردم لبخندو برگردون
پس کی تموم میشه این درده بی درمون

خدا به این مردم بارون رو اهدا کن
لبخند خوزستانمو ایرانمو بازم تو امضا کن