برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

.

.


ترجمه این ترانه:


در فکرمی عزیزم
در فکر منی ای عشق من در فکر منی ای عشق من
تو را پنهان می کنم و ترکت نمی کنم و تو را می دزدم و پس نمی دهم
تو را زندان می کنم و آزادت نمی کنم حتی یک روز از قلبم ای عشق من
نگاهت را می دزدم ، خنده هایت و حرکاتت
او را در اتاقم نگه میدارم و بر رختخوابم می خوابانم
در خوابم ، رویایش را می بینم تا خواب در چشمانم شیرین شود
در فکرمی عزیزم
Abali Habibi Elissa

یک شب برایت سفید می پوشم
و تو پادشاه می شوی و دنیا نظاره گرند
و از تو بچه ای از تو مثل تو می آورم
در فکر منی ای عشق من


به اندازه ی خودش عمر می کنم و نه بیشتر
و عشقمان بزرگتر میشود هر چه بزرگتر میشویم
و زمانی که من پیر می شوم که تو پیر شوی و وقتی که پنهان می شوی عمرم پنهان می شود ( به پایان می رسد)
فکر میکردم که مرا کامل می کنی و مرا به نامت می خوانند
مرا در قلبت پنهان می کنی .. از دنیا مرا حمایت می کنی
و لحظه های بی تو بودن را از سالهایم پاک می کنی
فکر می کردم که مرا می آزاری تا با من آشتی کنی
با لمسی مهربانگونه و اغوشی دیوانه وار

Elissa - Aa Bali Habibi
عبالی حبیبی ترجمه

آهنگ عربی ع بالی حبیبی از الیسا