برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

.

.

جز تو کی می تونه عزیز من باشه
کی می تونه تو قلب من جا شه
مگه می شه مثله تو پیدا شه همه چیزم آی عزیزم
جز من کی واسه دیدن تو حریصه
اسمت و رو قلب اش می نویسه گونه هاش از ندیدنت خیسه
همه چیزم آی عزیزم


تو نباشی بی قرارم بد می بینم بد می آرم
بیتو من ، بیتو من حسی ندارم سربه زیرم
گوشه گیرم کاش بمیرم
بیتو من همه چیزم آی عزیزم همه چیزم

واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا
واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا
همه چیزم آی عزیزم ، همه چیزم آی عزیزم
همه چیزم آی عزیزم ،همه چیزم آه ، آه ، آه آی عزیزم
جز تو کی می تونه عزیز من باشه
کی می تونه تو قلب من جا شه
مگه می شه مثله تو پیدا شه همه چیزم آی عزیزم
جز من کی واسه دیدن تو حریصه
اسم تو رو قلب اش می نویسه
گونه هاش از ندیدنت خیسه همه چیزم آی عزیزم
تو نباشی بیقرارم بد می بینم بد می آرم
بیتو من ، بیتو من حسی ندارم سر به زیرم گوشه گیرم کاش بمیرم
بیتو من همه چیزم آی عزیزم همه چیزمواسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا
واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا
همه چیزم آی عزیزم ، همه چیزم آی عزیزم
همه چیزم آی عزیزم ،همه چیزم آه ، آه ، آه آی عزیزم

آهنگ گلشیفته فراهانی جز تو
آهنگ جز تو گلشیفته فراهانی