برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

.

آها هــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــه هـــــــــــــا

دوست دارم همه دنیا رو میدم باشی با من

تو دلت کیو میخواد اونو یا من

دوستت دارم من عاشقانه

تورو می خوام و تو هم عاشق من باش

تو نباشی زندگی نیست به کامم

دوستت دارم

تو دلت با من نیست اینو حسم میگه

بی محلی های تو خیلی غصم میده

حیف که اون چشای تو دلمو دزدیده

دلمو دزدیده

شب تو خوابم بودی بازم کنارم بودی

تو همه رویای من

همه حواسم پیشته دلتو به دلم بده تو همه دنیای من

دلتو به دلم بده

شب تو خوابم بودی بازم کنارم بودی

تو همه رویای من

همه حواسم پیشته دلتو به دلم بده تو همه دنیای من

تو دلت با من نیست اینو حسم میگه

بی محلی های تو خیلی غصم میده

حیف که اون چشای تو دلمو دزدیده

دلمو دزدیده

تو دلت با من نیست اینو حسم میگه

بی محلی های تو خیلی غصم میده

حیف که اون چشای تو دلمو دزدیده

دلمو دزدیده

هــــــــــــــی امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

آها ها ها هـــــــــــــــــــــــــــا

دوست دارم همه دنیا رو میدم باشی با من

تو دلت کیو میخواد اونو یا من

دوستت دارم من عاشقانه

تورو می خوام و تو هم عاشق من باش

تو نباشی زندگی نیست به کامم

دوستت دارم

تو دلت با من نیست اینو حسم میگه

بی محلی های تو خیلی غصم میده

حیف که اون چشای تو دلمو دزدیده

دلمو دزدیده

تو دلت با من نیست اینو حسم میگه

بی محلی های تو خیلی غصم میده

حیف که اون چشای تو دلمو دزدیده

دلمو دزدیده